Publicats els resultats de l’enquesta sobre percepció i hàbits ambientals Inici » Ambiental » Publicats els resultats de l’enquesta sobre percepció i hàbits ambientals

El fet que conservar la natura és un problema immediat i urgent, és una opinió majoritària. Hi ha una creixent preocupació pel canvi climàtic. La percepció de la qualitat de rius i rieres torna a suspendre.

Quina és la percepció general de la ciutadania sobre l’estat ambiental de Catalunya? Quins hàbits ambientals té la població catalana? Han estat publicats els resultats del darrer estudi d’opinió elaborat des del Departament de Territori i Sostenibilitat, el passat més de setembre.

La ciutadania considera que conservar la natura és urgent.

Gairebé la totalitat de la població considera que la conservació de la natura és un problema immediat i urgent; que la natura s’ha de protegir encara que suposi un cost elevat; que els ciutadans podem fer moltes coses per protegir i conservar la natura, i que les activitats econòmiques que es beneficien de la natura haurien d’ajudar a conservar-la.

Més de la meitat dels catalans també consideren que les entitats ambientals fan una tasca important de protecció del medi ambient.

Hi ha un desacord amb considerar que les amenaces a la biodiversitat només siguin importants en regions molt singulars i fràgils; també hi ha desacord en considerar que la declaració d’un espai naturals com protegits freni el desenvolupament econòmic i no contribueix a millorar la qualitat de vida.

Continua existint dualitat d’opinions quant al bon estat del patrimoni natural de Catalunya i si s’hi dediquen els necessaris per a la conservació de la natura. – percepcions que han variat molt poc des de la primera consulta de novembre de 2009 -.
Un 89 % dels catalans coneix alguna entitat ambiental

Un 89% coneix alguna associació o fundació que treballi en la protecció de millora del medi ambient. Les entitats més conegudes són Greenpeace i WWF, seguides amb molta diferència pel Gepec, Ipcena i l’Iaeden. Tot i així, el percentatge de catalans que participen en alguna associació o fundació ambiental és el 4%. En el perfil dels que hi col·laboren destaquen les persones entre 30 i 44 anys, amb estudis alts, que es connecten diàriament a Internet i viuen a Barcelona.

Augmenta la preocupació pel canvi climàtic

Pel que fa la percepció general de l’estat ambiental, la contaminació, a nivell general i de l’aire, el canvi climàtic/efecte hivernacle i els residus són percebuts com els principals problemes ambientals. De fet el percentatge de persones a qui el canvi climàtic preocupa molt pujat del 31 al 43% , i continua preocupnat bastant a un altre 41 % . Actualment un 80% afirma prendre mesures per reduir-lo.
Com arriba la informació ambiental?

Cal destacar que existeix la percepció majoritària (64%) que la difusió de la informació que fan les administracions sobre temes ambientals és insuficient.

Algunes dades significatives

El 80% dels consultats es mostren d’acord amb l’ampliació a les ciutats dels espais dedicats a vianants, bicicletes i transport públic, malgrat que això suposi una reducció de l’espai destinat al cotxe.
Més del 75% considera la possibilitat de comprar un vehicle elèctric o hibrid
També es desprèn que les persones consultades residents a Barcelona i en municipis amb més de 50.000 habitants tornen a ser les que valoren pitjor tots els aspectes ambientals del seu entorni. Per contra, les persones consultades residents en municipis petits, i a Lleida o a Girona, continuen valorant-les millor.
La percepció sobre la qualitat de rius i rieres torna a suspendre, tot i haver augmentat lleugerament, mentre que es manté al mateix nivell la dels boscos o el soroll
Hi ha una percepció generalitzada que el desenvolupament de l’energia eòlica és beneficiós per Catalunya, un percentatge lleugerament superior a l’anterior enquesta. El nivell d’oposició a un parc eòlic en la zona de residència és d’un 16%, lleugerament superior al del 2014. El 75 % de la gent s’hi mostraria favorable.
Un 46% té en compte amb bastant o molt de pes els certificats ecològics i les etiquetes ambientals dels productes en el moment de consumir.

Per a conèixer tots els detalls, es pot consultar l’informe complet a la pàgina de la Generalitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *