Entrevista al diputat Andreu Carreras

diputat Andreu CarrerasDiputat adjunt d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Diputació de Barcelona

1) El Cercle de Voluntaris dels Parcs enceta ara una nova etapa. Quins en
seran els trets definidors?

Els elements que caracteritzaran aquesta nova etapa estan vinculats als cinc
objectius que ens hem marcat a curt i mitjà termini.

En primer lloc, volem tenir cura de les persones voluntàries, que se sentin satisfetes
de formar part del projecte, amb una major participació. Volem, i aquest seria un
segon objectiu, potenciar l’autonomia, el protagonisme i la proactivitat dels
voluntaris en la mateixa gestió: proposant activitats, suggerint millores, etc. I, parlant
de millores, el nostre tercer objectiu és millorar la gestió del Cercle de Voluntaris,
fent-la més àgil i dinàmica.

Per últim, volem obrir les portes del Cercle, i això ens porta al quart i cinquè objectius:
la incorporació de més voluntaris i l’establiment de relacions sòlides i fluides amb
agents claus pel voluntariat als parcs, com són els propis equips gestors i entitats
ambientalistes que hi col·laboren.

2) Quines novetats caracteritzaran aquesta nova etapa?

Estan estretament relacionades amb els cinc objectius esmentats.

Així, tenim una nova web i estem presents a les xarxes socials, la qual cosa permet
oferir una millor informació, facilitar el contacte i la participació permanent dels
voluntaris, així com difondre el projecte per engrescar més persones.

Però no ho deixarem tot en mans de la tècnica, perquè estem parlant d’un projecte
basat en les persones i en les relaciones que s’hi estableixen. Per això, i aquesta és
una altre novetat, farem trobades periòdiques per veure’ns i parlar sobre les
actuacions fetes, les previstes, l’organització, allò que es pot millorar, etc. D’entrada,
hem pensat fer una trobada anual però, en funció de les circumstàncies o de la
pròpia evolució del projecte, farem més convocatòries. La primera d’aquestes
trobades és l’acte del dia 26 de febrer de 2014.

Un altre espai de trobada serà un seminari formatiu, adreçat als voluntaris, que
farem cada any sobre aspectes relacionats amb els espais naturals i la seva
conservació.

3) Com valoreu la tasca que realitzen els voluntaris dels Parcs?

Des dels parcs, valorem molt positivament la seva contribució desinteressada a la
millora i difusió d’aquests espais naturals que, en el fons, són una mica nostres i ens
els volem fer nostres. I és que, a banda del suport puntual, importantíssim, que
suposa la tasca voluntària en alguns moments, el Cercle de Voluntaris és una via de
col·laboració ciutadana amb l’administració, una porta oberta que permet a algunes
persones concretar el seu compromís amb allò que és de tots.

4) La Diputació gestiona la Xarxa de Parcs Naturals. Quins objectius es
persegueixen i com es treballen?

Essencialment la Diputació com a gestora -o cogestora- d’aquests espais, ha de
garantir un equilibri territorial i ambiental dels 100 municipis que conformen la
Xarxa. Com ho fem? Doncs bàsicament en tres fronts.

En primer lloc, protegint els valors naturals, agrícoles, forestals, culturals i
paisatgístics de cada parc a través del seu Pla especial de gestió.

Com a segona línia, apostem per un equilibri entre la preservació dels parcs i el
desenvolupament econòmic de la població que hi viu: volem que la gent que hi
viu en visqui. I, en darrer terme, fomentem l’ús públic ordenat d’aquests espais,
obrint-los a tota la societat. Aquí és on entra de ple la funció del Cercle de
Voluntaris.

Tots aquest objectius es treballen a partir de la planificació prèvia i del diàleg
constant amb els agents del territori: alcaldes, regidors, propietaris, ecologistes,
científics, educadors, excursionistes, etc. Sapigueu que cada parc disposa d’un
Consell Coordinador, on s’apleguen les administracions públiques implicades en
la gestió del parc i una Comissió Consultiva, integrada per entitats diverses que
tenen interessos en cada espai.

5) Destacaríeu algun programa o acció dels que s’impulsen des de l’Àmbit
d’Espais Naturals?

N’hi ha diversos. De caire pedagògic podem assenyalar el Coneguem els nostres
parcs, adreçat a tots els alumnes de cinquè de les escoles de la província i que té
ja més de trenta anys de vigència. O el Viu el parc, un programa de caire lúdic-cultural
que fem en el conjunt dels parcs al llarg de l’any, amb més de vint anys de
durada. O, finalment, la implantació en els darrers anys del Parc a taula, un
programa de desenvolupament econòmic que aplega restaurants, cellers,
productors i elaboradors de productes que es fan als parcs per tal de difondre’ls
entre els visitants. També darrerament estem treballant per fer els parcs més
accessibles a les persones amb discapacitat físiques. Tots aquests programes
disposen de sengles webs on podeu informar-vos.

6) Per acabar, voleu adreçar algun missatge especial als voluntaris?

Doncs que, en aquesta nova etapa que iniciem, volem seguir comptant amb el seu
entusiasme i bona feina que han demostrat al llarg d’aquest darrers anys.
Nosaltres, per la nostra banda, procurarem estar a l’alçada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *