Ecologistes en acció proposa 9 cursos online a partir del gener

A la Plataforma de Formació online de l’entitat també es poden aprofundir en coneixements tècnics com l’aplicació de les SIG per entitats ambientals per la defensa del territori, i el disseny gràfic amb software lliure.

1. Dinamització rural a través de l’ecologisme social i el teatre.

El teatre ofereix una sèrie d’eines que poden ser combinades amb pràctiques i conceptes de l’ecologisme social, per dur a terme projectes de dinamització rural, sensibilització mediambiental i treball en les comunitats local en àrees no urbanes.

L’objectiu del curs és analitzar el medi des d’una perspectiva essencialment “no científica”, per aproximar-se a l’anàlisi del paisatge, de les poblacions i de l’entorn des del punt de vista artístic. El curs explora conceptes i dinàmiques teatrals que entren en consonància directa amb l’ecologisme social. Es presenten eines i instruments creatius pe la creació teatral, i conceptes Ecologisme socialLand Art, intervenció en l’espai, performance, landscape (paisatge), soundscape (paisatge sonor), site-specific, community specific, activisme, creació col·lectiva, i algunes iniciatives de companyes teatrals. S’aprofundeix en la relació entre l’espai i la comunitat que l’habita per tal de desenvolupar una intervenció teatral en l’entorn, amb els criteris de la dramatúrgia: des de l’acció física, al text, als sons, a la veu, les instal·lacions…..
El curs té una durada de 4 setmanes del 16 de gener al 13 de febrer, en modalitat online. El preu és de 90 € per a persones sòcies d’Ecologistes en acció i 100 € per a no sòcies.

2. La transformació socioecològia dels entorns urbans.

En la transició cap a la sostenibilitat s’ha prestat molta atenció als impactes sobre el medi natural, i no tant a les causes procedents del medi urbà. Pel moviment de transició és necessari repensar els entorns urbans dintre d’un context global i de contribució a la sostenibilitat. L’estudi de les ciutats com a socio-ecosistemes en els quals existeix una relació ineludible entre societat i entorn, sigui urbanitzat sigui natural, ajuda a entendre el funcionament el metabolisme i a generar propostes per als problemes ambientals i socials que afecten els entorns urbans.
En aquest curs es compareixen reflexions, eines i propostes per la transformació socioecològica dels entorns urbans. Es presentaran teories i iniciatives pràctiques de transformació urbana que ja es duen a terme en les ciutats.
El curs te una durada de 7 setmanes, del 16 de gener al 28 de febrer, en modalitat online, El preu de matricula és de 120 € per a persone sòcies d’Ecologistes en Acció i 140 € per a no sòcies.

3. La mirada biorregional. Ciutat, territori i alimentcaió

El curs està orientat a persones interessades a aprofundir en sostenibilitat urbana i territorial, posant l’èmfasi en la relació entre planificació urbana i sistema alimentari, i en especial en el concepte de bioregió.
La biorregió és literalment el lloc de la vida, l’espai que és alhora suport i resultat dels processos i relacions entre societat, natura i territori.
El curs comença explorant el concepte de biorregió, i la gestió territorial col·laborativa, basada en el coneixement profund dels recursos i processos locals, per afavorir la sostenibilitat i la resiliència socio-ecosistèmica. Es comprovarà la diversitat de relacions urbano-rurals (ecològiques, econòmiques, culturals) que es poden establir relocalitzant les activitats i elements implicats en la cadena alimentària. Un recorregut a través d’aquesta mostrarà la vulnerabilitat i insostenibilitat del model alimentari globalitzat.
Finalment s’estudiaran teories i pràctiques de reconciliació del camp i la ciutat: exemples de reterritorialtzar el sistema alimentari, ciutats comestiblesespais per als aliments a la ciutat, i planificació de sistemes alimentaris en la (bio)regió urbana
El curs té una durada de 25 hores, que es desenvolupen al llarg de 4 setmanes, del 23 de gener al 21 febrer del 2017. El cost de 100 € per a persones sòcies d’Ecologistes en Acció i 110 € per a no sòcies.

4. Ecofeminisme

En analitzar el discurs ecologista i el discurs feminista s’observa que existeix una gran similitud entre ells; són dues propostes que es complementen es necessiten per crear un nou paradigma alternatiu al model de societat actual. El model resulta depredador i insostenible no només vers el medi ambienta, sinó per gran part de la humanitat, en particular les dones. L’ecofeminisme ofereix part d’aquesta crítica i ofereix teories i pràctiques de canvi. El curs online proposa el marc teòric i metodològic per introduir el feminisme i la perspectiva de gènere en iniciatives mediambientals – viceversa –. A partir de claus teòriques i del recorregut de les principals corrents i problemàtiques ecofeministes, el curs treballa el marc d’actuació d’una mirada integral per un món més sostenible, equitatiu i just.
El curs té una durada de 6 setmanes, del 23 de febrer a 6 d’abril de 2017, i un cost de 100 € per persones sòcies d’Ecologistes en Acció, i 120 € per a no sòcies.

5. Menjant utopies: propostes pràctiques des de la Sobirania Alimentària i l’Agroecologia

El curs presenta una aproximació a l’alimentació a través de les seves múltiples dimensions. S’analitzaran les dimensions polítiques, econòmiques i socioambientals del sistema agroalimentari industrial i globalitzat, per presentar l’alternativa a aquest model que proposa el moviment per la sobirania alimentària.
El curs parteix dels conceptes nutricionals de l’alimentació, passant per les relacions identitàries amb el menjar; es desgrana el funcionament del sistema alimentari basat en el petroli, amb aliments quilomètrics i la seva relació amb el canvi climàtic. S’analitzen propostes per a les diferents fases de la cadena alimentària, des de la producció a la distribució a la venda, i el funcionament de sistemes basats justícia social i el respecte als ecosistemes i la salut humana, com les del model agroecològic.

El curs té una durada de 45 hores a desenvolupar al llarg de 7 setmanes, del 9 de febrer al 23 de març de 2017. El preu és de 110 € per a persones sòcies d’Ecologistes en acció i 130 € per a no sòcies.

6. Sistemes d’Informació geogràfica (GIS) per la defensa del territori

Les persones que dediquen els seus esforços per la defensa del territori i del medi ambient poden trobar en els SIG eines útils per elaborar mapesanalitzar impactes ambientals o interpretar dades geogràfiques proporcionades per les administracions. El curs ofereix coneixement teòrics bàsics per utilitzar qualsevol SIG. Es realitzaran pràctiques utilitzant gvSIG i un sistema de software lliure de qualitat desenvolupat al nostre país. L’ ús de software lliure pernet a l’alumnat descarregar i usar el programa en qualsevol equip, de forma gratuïta i legal, sense necessitat de comprar llicències.
El curs té una durada de 45 hores al llarg de 7 setmanes, del 23 de febrer al 6 d’abril de 2017. El preu és de 130 € per a persones sòcies i de 150 € per a no sòcies.

7.  Amiant, una epidèmia oculta i impune.

L’amiant és una substància cancerígena de categoria 1A, segons la classificació harmonitzada de la UE. La seva letalitat està relacionada amb un 64% dels càncers ocupacionals. El seu impacte transcendeix de l’àmbit laboral i constitueix un greu perill per a tota persona que en quedi exposada, fins i tot de forma ocasional.
El curs aborda les qüestions sobre la letalitat de l’amiant, la magnitud dels seus efectes, i de la impunitat derivada del seu ús industrial, que ha permès i permet que s’utilitzi tot i les múltiples evidències científiques sobre la seva letalitat, gràcies al potent lobby de l’amiant, compost per grans fortunes.
El curs té una durada de 6 setmanes, del 16 de gener al 27 de febrer de 2017. El preu és de 90 € per a persones sòcies i de 110 € per a no sòcies.

8. Jardins sense tòxics: alternatius als productes fitosanitaris de síntesi

És un curs que proposa aportar una base de teoria i pràctica per gestionar les plagues i les malalties en la jardineria. Abarca tant la seva identificació com el coneixement de productes alternatius, així com dels tràmits legals administratius requerits.
Avui és obligatori realitzar la Gestió Integrada de Plagues, que implica la integració d’instruments alternatius que anul·lin o minimitzin la utilització de productes fitosanitaris sintètics, discutint així el risc de contaminació per aplicadors, usuaris de zones verdes i el medi ambient en general.

El curs té una durada de 37,5 h al llarg de 5 setmanes, del 16 de febrer al 23 de març del 2017.  El preu és de 100 € per a persones sòcies de l’entitat i 120 € per a no sòcies.

9. Disseny gràfic amb software lliure

Un curs orientat a les necessitats comunicatives dels moviments socials. Ensenya a utilitzar programes i tècniques de software lliure per elaborar materials impresos com tríptics, cartell, fulletons o libres, i pàgines web. No es tracta només d’un curs tècnic, sinó que aborda també les habilitats imprescindibles pel disseny gràfic. El curs té una durada de 40 hores, estructurades en 5 setmanes, del 2 de febrer al 9 de març de 2017. Té un cost de 110 € per a persones sòcies de l’entitat i de 130 € per a persones no sòcies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *