Cercle de Voluntaris

El Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals és un projecte de participació i sensibilització ambiental obert a totes les persones amants de la natura i compromeses amb la preservació dels espais que conformen la Xarxa de Parcs Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

Així, amb l’objectiu d’incrementar el coneixement i el respecte cap a aquest important patrimoni natural del nostre país, el Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals promou i vehicula la participació voluntària en la seva conservació, manteniment i difusió. Les activitats del Cercle de Voluntaris estan impulsades i coordinades per la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un compromís recíproc que comporta uns drets i uns deures a complir per ambdues parts.

Qui en pot formar part? Persones entre 18 i 70 anys, compromeses amb la preservació de la natura en general, i dels parcs naturals en particular, i disposades a dedicar part del seu temps a la gestió i manteniment dels espais que conformen la Xarxa de Parcs Naturals.

Què fem?Contribuïm a la gestió i manteniment dels parcs amb accions puntuals i diverses: neteja i desembosc, replantacions, arranjament de camins, seguiment de fauna, suport a activitats de sensibilització ambiental, esportives o culturals, etc. Organitzem unes 15 actuacions l’any, en dissabte o diumenge, en algun dels dotze espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals, sempre en coordinació amb els seus equips gestors. Excepcionalment, aquestes accions poden tenir lloc en altres espais naturals protegits de Catalunya. Tots el voluntaris són convidats a prendre part, i cadascú decideix en quina activitat participa, en funció de les seves preferències i disponibilitat.

Què demanem?

 • Estimar la natura
 • Compromís i respecte pels objectius del Cercle de Voluntaris i les persones que en formen part.
 • Dedicar un mínim de dues jornades l’any al projecte.
 • Seguir les instruccions, indicacions i recomanacions donades pels tècnics que coordinen i dirigeixen les actuacions

Què oferim?

 • Prendre part en una activitat a l’aire lliure de conservació de la natura. Nosaltres ens encarreguem de l’organització, de l’assegurança, del trasllat, de facilitar l’equipament i les eines necessàries per a cada actuació i… també de l’esmorzar!
 • Conèixer de prop la realitat natural i patrimonial dels nostres parcs naturals, i les persones que se’n fan càrrec.
 • Formació teòrica sobre la gestió i conservació dels espais naturals.
 • Formació pràctica de capacitació per a les tasques que es realitzen.
 • Conèixer i relacionar-se amb altres persones interessades per la natura i compromeses en la seva preservació.
 • Avantatges en la utilització de serveis i equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals.
 • Informació puntual sobre la Xarxa de Parcs Naturals i les activitats que s’hi fan.
Drets de la persona voluntària 

 • Rebre informació sobre la missió, funcionament i activitats del Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals i els mitjans per fer-les.
 • Rebre la formació necessària per realitzar les tasques que li siguin encomanades.
 • Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari o voluntària davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en les activitats del Cercle.
 • Participar en la presa de decisions que l’afectin per realitzar l’acció voluntària.
 • Ser tractada sense cap tipus de discriminació i amb tot respecte a la seva condició i creences.
 • Rebre informació sobre les mesures de seguretat i salut requerides per al desenvolupament de la tasca que li sigui assignada.
 • Ser coberta mitjançant una assegurança dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntària i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
 • Ser compensada, si s’escau, per les despeses que suposi la prestació del servei voluntari.
 • Desvincular-se quan vulgui.

Deures de la persona voluntària

 • Complir amb el compromís adquirit.
 • Inscriure’s en les activitats seguint les instruccions facilitades i complir els horaris acordats.
 • No participar en activitats que depassin les seves condicions físiques, sobre tot en el cas de patir alguna malaltia crònica que es pogués agreujar a l’hora de realitzar treballs específics.
 • Informar a la coordinació del projecte de qualsevol incidència que tingui.
 • Dur a terme l’activitat amb responsabilitat, diligència i professionalitat; respectant les normes internes de funcionament.
 • Observar les mesures de salut i seguretat establertes.
 • Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material. En queden al marge les mostres de gratitud derivades de la relació personal que s’hagi pogut establir amb les persones vinculades al projecte.
 • Mantenir la confidencialitat de les informacions que pugui obtenir, en el desenvolupament de la seva activitat, del beneficiari o d’altres persones.
 • Notificar amb antelació suficient la renúncia a la pertinença al Cercle de Voluntaris.


Vols afegir-te al Cercle? És molt senzill: només cal omplir i lliurar la sol·licitud d’adhesió. Es pot fer directament des del nostre web, per correu electrònic o per correu postal. Nosaltres ens posarem en contacte per donar-te tota la informació necessària abans de formalitzar l’adhesió. Si vols més informació, ens pots trobar a: Tel.: 934 747 479 voluntarisparcs@diba.cat Adreça postal: Carrer Riu Anoia 42-54 , 08820 El Prat de Llobregat.